Förening - bidrag kulturföreningar (projekt- och arrangemangsbidrag)

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag till projekt eller arrangemang.

Mer information:
Här kan du läsa mer om kulturföreningsbidrag

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000