Förening - bidrag kulturföreningar (projekt- och arrangemangsbidrag)

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag till projekt eller arrangemang.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om kulturföreningsbidrag