Registrering eller ändring av livsmedels- och dricksvattenanläggningar

LÄS MER

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.

Här kan du för en livsmedels- eller dricksvattenverksamhet:

  • registrera en ny,
  • anmäla ändringar av en befintlig,
  • göra en anmälan om nedläggning eller upphörande.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om livsmedelsverksamhet.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000