Ansvarsförbindelse vid lån av digitalt verktyg

LÄS MER

Eleverna lånar Chromebooks i undervisningssyfte.

För att underlätta och påskynda hanteringen av ansvarsförbindelserna kan du skriva ut kontraktet och fylla i så mycket som möjligt och ta med till skolan.

För elever som börjar gymnasiet höstterminen 2022 finns blanketter med lånetiden förifylld för när skolan börjar och när det är studenten.

Kontakt:

Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00