Ansvarsförbindelse vid lån av digitalt verktyg

LÄS MER

Eleverna lånar Chromebooks i undervisningssyfte.

För att underlätta och påskynda hanteringen av ansvarsförbindelserna kan du skriva ut kontraktet och fylla i så mycket som möjligt och ta med till skolan.

För elever som börjar gymnasiet höstterminen 2022 finns blanketter med lånetiden förifylld för när skolan börjar och när det är studenten.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000