Ansvarsförbindelse vid lån av digitalt verktyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Eleverna lånar Chromebooks i undervisningssyfte.

För att underlätta och påskynda hanteringen av ansvarsförbindelserna kan du skriva ut kontraktet och fylla i så mycket som möjligt och ta med till skolan.

Om det är en elev som börjar gymnasiet i årskurs 20. Då börjar skolan 20/08/18 och tar studenten 23/06/09. Det kan fyllas i som låneperiod.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Myndig elev eller vårdnadshavare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa