Dispens för tung, lång och bred transport

LÄS MER

Trafikverket har särskilda bestämmelser gällande breda, långa och tunga fordon.
Här kan du som kör ett sådant fordon ansöka om dispens.
Ansökan behandlas i tekniska nämnden som är vår trafiknämnd.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Tekniska kontoret (Trafiknämnden)
Box 706
572 28 Oskarshamn

Mer information:
Här kan du läsa mer om transportdispens.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000