Bidrag för anslutningsresa för gymnasiet

LÄS MER

Här kan du som elev, som har mer än 6 km från bostaden till närmaste hållplats, ansöka om bidrag för anslutningsresa för gymnasiet.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Oscarsgymnasiet, 0491-885 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om skolskjuts till kommunala skolor.