Ansökan om ledighet för elev

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om ledighet för ditt eller dina barn som går i grundskolan eller gymnasiet.

Mer information:
Du kan läsa mer om ledighetsansökan på respektive grundskola eller på Elevinformation på gymnasiet.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000