Servering alkohol - begäran om återkallelse av tillstånd

LÄS MER

Här kan du begära att ett serveringstillstånd ska återkallas.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om serveringstillstånd.