Servering alkohol - Finansieringsplan vid ansökan om serveringstillstånd

LÄS MER

Här kan du som verksamhetsutövande hitta en mall för din finansieringsplan vid ansökan om serveringstillstånd.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om serveringstillstånd.