Bygg - anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

LÄS MER

Här kan du göra din anmälan på  installationer och ändringar som inte kräver bygglov.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om bygglov och övriga tillstånd.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000