Bygglov - ansökan om bygg-, rivning- eller marklov

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller byggherre ansöka om bygglov.
Du behöver bygglov om du bland annat ska:

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer
  • ändra användningen av en byggnad
  • anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar)

Du kan även behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. För att bygga en friggebod behövs normalt inte bygglov.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se
Bygglovsavdelningen, 010-35 60 450.
Telefontid  måndag och onsdagar klockan: 10.00–11:30.

Mer information:
Här kan du läsa mer om bygglov och övriga tillstånd.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000