Enskilt avlopp - entreprenörsrapport sluten tank

LÄS MER

Här kan du upprätta en entreprenörsrapport sluten tank.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om enskilda avlopp.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000