Enskilt avlopp - entreprenörsrapport sluten tank

LÄS MER

Här kan du upprätta en entreprenörsrapport sluten tank.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se
Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om enskilda avlopp.