Förening - bidrag fritidsföreningar (Religiösa föreningar)

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för religiösa föreningar.

Mer information:
Här kan du läsa mer om föreningsbidrag

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000