Förening - bidrag fritidsföreningar (Pensionärsföreningar)

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för pensionärsföreningar.

Mer information:
Här kan du läsa mer om föreningsbidrag.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000