Förening - bidrag fritidsföreningar (Ungdomsföreningar/Vuxenföreningar)

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för ungdoms- eller vuxenföreningar.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om föreningsbidrag.