Kulturstipendium (Studiestipendium)

LÄS MER

Här kan du ansöka om studiestipendium inom kultur.

För att få detta stipendium ska du studera eller börja studier på högre nivå inom kulturområdet.

Mer information:
Här kan du läsa mer om kulturstipendier

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000