Förening - bidrag kulturföreningar (ungdoms- och etniska föreningar)

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för ungdomsföreningar och etniska föreningar.

Mer information:
Här kan du läsa mer om kulturföreningsbidrag

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000