Förening - bidrag kulturföreningar (hembygdsrådet)

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag från hembygdsrådet.

Mer information:
Här kan du läsa mer om kulturföreningsbidrag.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000