Förening - bidrag kulturföreningar (lokalbidrag)

LÄS MER

Här kan ni som förening söka bidrag till hyra av er föreningslokal.

Mer information:
Här kan du läsa mer om kulturföreningsbidrag

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000