Förening - bidrag kulturföreningar (arrangerande och utövande föreningar)

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för arrangerande/utövande föreningar.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om kulturföreningsbidrag