Förening - ledarutbildningsbidrag

LÄS MER

Här kan du som förening ansöka om bidrag för ledarskapsutbildning.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om bidrag för fritidsföreningar