Förening - ledarutbildningsbidrag

LÄS MER

Här kan du som förening ansöka om bidrag för ledarskapsutbildning.

Mer information:
Här kan du läsa mer om bidrag för fritidsföreningar

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000