Förening - aktivitetsstöd (LOK-stöd) redovisning

LÄS MER

Här kan du som förening fylla i redovisningsblankett för LOK-stödet.

Mer information:
Här kan du läsa mer om bidrag för fritidsföreningar.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000