Förening - aktivitetsstöd (LOK-stöd) redovisning

LÄS MER

Här kan du som förening fylla i redovisningsblankett för LOK-stödet.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om bidrag för fritidsföreningar.