Förening - aktivitetsstöd (LOK-stöd) närvarokort

LÄS MER

Här kan du som förening fylla i närvarokort för lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, som ska skickas in tillsammans med ansökan.

Mer information:
Här kan du läsa mer om bidrag för fritidsföreningar

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000