Förening - aktivitetsstöd (LOK-stöd) närvarokort

LÄS MER

Här kan du som förening fylla i närvarokort för lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, som ska skickas in tillsammans med ansökan.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om bidrag för fritidsföreningar