Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - försäljning

LÄS MER

Här kan du som försäljningsställe ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror samt anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt tobakslagen.

Du kan även anmäla ändringar samt byte av styrelse eller ägare.

Till ansökan om försäljning av tobak och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Kontaktuppgifter till ansvariga personer ska också finnas med. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se
Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om försäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.