Ansökan om mottagande för barn folkbokförda i annan kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om mottagande för barn folkbokförda i annan kommun samt önskan att gå kvar i Oskarshamn kommun vid flytt till annan kommun.

För att ärendet ska kunna hanteras av bildningsförvaltningen behövs följande:

  1. Fullständigt ifylld ansökan i den här e-tjänsten
  2. Val av placering. På nedanstående länkar kommer du till respektive verksamhet för val av placering:

Beslut skickas till vårdnadshavare efter hantering av ansökan av bildningsförvaltningen.

Mer information:
Här kan du läsa mer om placering i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem i Oskarshamns kommun för barn och elev som är folkbokförda i annan kommun.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa