Anmälan till ABC-grupp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gruppträffarna handlar om att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Träffarna är till för dig som är förälder eller annan viktig vuxen till barn mellan 3 och 12 år.

Varje grupp har max 10 deltagare och vi träffas fyra gånger med olika teman. På träffarna får du ta del av forskning och andra föräldrars erfarenheter. Mellan träffarna övar du hemma med barnet.

Via denna e-tjänst kan du anmäla dig till en grupp.

Läs mer

Familj och relationer - Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa