Samarbetssamtal hos Familjerätten - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetssamtal är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Samtalen kan exempelvis handla om vårdnad boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning.

Syftet med samtalen är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa i stället för att behöva gå till domstol, vilket är en påfrestande process för såväl barn som föräldrar.

Om föräldrarna redan tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten.

För att lämna en intresseanmälan behöver båda föräldrarna signera med E-legitimation. Den ena föräldern kan fylla i intresseanmälan, den andra föräldern får sedan ett elektronisk meddelande om att signera intresseanmälan.

Mer information: Samarbetssamtal på Oskarshamns webbplats

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa