Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett annat modersmål än svenska kan ha rätt att få modersmålsundervisning från och med årskurs ett i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål. I Oskarshamns kommun erbjuder vi även modersmålsundervisning från förskoleklass.

Mer information:
Här kan du läsa mer om modersmålsundervisningen.
För att avsluta modersmålsundervisning använder du e-tjänsten Avsluta modersmålsundervisning i grundskolan.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa