Stöd och kontaktfamilj LSS

LÄS MER

Här kan du anmäla intresse för att bli stöd och kontaktfamilj för personer med funktionsnedsättning.

Vill du veta mer? Läs mer under För dig som vill hjälpa andra

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa