Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycket avser anställning som feriearbetare. Enligt 6 kap 12 § Föräldrabalken (FB) får barnet självt ingå avtal om anställning eller annat arbete men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa