Vinterskolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under vintern kan en elev ha rätt till skolskjuts om trafiksäkerheten till skolan eller uppsamlings-/hållplatsen försämras avsevärt. Försämringarna kan exempelvis handla om att vägbredden minskar på grund av oplogade vägrenar eller att sikten för fordon på en krokig eller backig väg blir nedsatt på grund av mörker.

Vinterskolskjuts kan beviljas för elever mellan vecka 45 till och med vecka 7. 

Ansökan om vinterskolskjuts sker senast den 30 september och gäller för pågående läsår.  

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (BankID eller FrejaID+)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa