Servering av alkoholdrycker

LÄS MER

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt företags befintliga serveringstillstånd.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt eller det företag du representerar företag manuellt.

Ansökan

Här kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

 • Stadigvarande serveringstillstånd
 • Tillfälligt serveringstillstånd
 • Komplettera ansökan
 • Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälan

Har du ett gällande serveringstillstånd så kan du logga in och anmäla:

 • Förändringar i kontaktuppgifter
 • Förändringar i bolaget
 • Serveringslokal vid catering
 • Kryddning av egen snaps
 • Provsmakning av alkoholdrycker
 • Anmälan webbkund
 • Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande serveringstillstånd kan du registrera och avregistrera serveringsansvarig personal

 • Anmäl serveringsansvarig personal

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd.

 • Restaurangregister

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Övriga ärenden som rör servering av alkohol

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Handlingar som du ska bifoga

Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som företag ska bifoga vid ny ansökan:

 • Ägarförhållanden
 • Finansiering och budget
 • Ritning i A4-format över restaurangens alla utrymmen
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Meny även dryckesmeny
 • Köpeavtal, hyresavtal, arrendeavtal eller franchise
 • Kvitto på inbetald provövningsavgift.

Betalning sker till plusgiro 32146-3. Märk betalningen med tillståndshavare, serveringsställe och vad betalningen avser.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
servicecenter@oskarshamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du måste ha fyllt 20 år
 • E-legitimation