Förskola - Inflyttning och ansökan om mottagande för barn från annan kommun

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om mottagande för ditt eller dina barn när man är folkbokförd i annan kommun än Oskarshamns kommun.

När placering i förskola önskas i Oskarshamns kommun för barn som är folkbokförda i annan kommun gäller följande:

Blanketten "Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun än Oskarshamn" ska fyllas i och skrivas under av samtliga vårdnadshavare.

Ansökan ska vara fullständig ifylld av vårdnadshavare för att kunna hanteras av bildningsförvaltningen.

Beslut skickas till vårdnadshavare efter hantering av ansökan av bildningsförvaltningen.

Mer information:
Här kan du läsa mer om placering i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem i Oskarshamns kommun för barn och elev som är folkbokförda i annan kommun.