Anmälan om längre utlandsvistelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands. 

För att Oskarshamns kommun ska kunna ta ställning till om barnet omfattas av skolplikt behöver uppgifterna om barnets vistelse styrkas med intyg eller liknande handlingar, exempelvis:

  • intyg gällande anställning för vårdnadshavare i utlandet
  • bostadskontrakt för boende i utlandet
  • intyg över barnets skolplacering i utlandet

Om du har fler än ett barn som ska vistas utomlands behöver du göra en ansökan för varje barn.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa