Stipendieansökan - B-Körkort

LÄS MER

Körkortsstipendium till elever på Oscarsgymnasiet_

För att kunna söka stipendiet ska du vara elev på Oscarsgymnasiet. Även elever som är folkbokförda i annan kommun än Oskarshamns kommun kan söka stipendiet. Elever kan söka stipendiet tidigast under den termin de fyller 17 år. Av juridiska skäl behöver vårdnadshavare göra ansökan i e-tjänsten åt sitt omyndiga barn. Elev som fyllt 18 år kan göra ansökan själv. En elev kan endast beviljas stipendiet en gång. Det första året som stipendiet finns att söka, läsåret 2022-2023, har även alla de som går i årskurs 2 under det läsåret möjlighet att söka. Elever som går i årskurs 3 läsåret 2022-2023 har inte möjlighet att söka stipendiet. För elever på fordons- och transportprogram ingår körkortsutbildning inom ramen för gymnasieutbildningen, därför är körkortsstipendiet inte aktuellt för dessa.

För att kunna erhålla stipendiet bör en elev på ett nationellt program vara godkänd i 85 procent av alla dittills avslutade kurspoäng, samt ska ha haft tillräckligt hög närvaro för att erhålla studiebidrag från CSN under den innevarande terminen samt den närmast föregående terminen från ansökningsdatumet sett. I de fall inga kurser är avslutade vid tiden för elevens stipendieansökan, eller om andelen avslutade angående och godkända kurspoäng är under 85 procent, ska det göras en individuell bedömning om eleven förväntas nå 85 procent godkänt i påbörjade men oavslutade kurspoäng.

Elev som går på ett introduktionsprogram eller i gymnasiesärskola kan erhålla stipendiet om den visar på goda studieresultat i förhållande till den individuella studieplanen, och har tillräckligt hög närvaro för att erhålla studiebidrag från CSN.

Stipendiet omfattar körlektioner, teorilektioner och riskutbildning för körkortsbehörighet B. Stipendiet ges alltså inte till eleven i form av pengar. Introduktionsutbildning samt Trafikverkets avgifter för kör- och teoriprov omfattas ej av stipendiet.

Hur utnyttjar man stipendiet? Oscarsgymnasiet meddelar aktuell trafikskola vilka elever som har erhållit stipendiet. Trafikskolan fakturerar Oscarsgymnasiet.
Körkortstipendiet kommer att finnas från läsårsstart i augusti 2022 till och med sista december 2024. Körkortsstipendiet kommer vara öppet för ansökan en gång per termin.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
0491-880 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
servicecenter@oskarshamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa