Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om hjälp och stöd i form av till exempel boendestöd, kontaktperson, sysselsättning eller särskilt boende.

Rätt till boendestöd har personer som är över 18 år eller som har avslutat sina gymnasiestudier. Personer med psykisk funktionsnedsättning som möter betydande svårigheter i sin vardag. Personer med lindring utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk diagnos samt samsjuklighet mellan skadligt bruk/beroende och psykisk funktionsnedsättning.

Är behoven enbart utifrån den fysiska funktionsnedsättningen hänvisas du att ansöka om hemtjänst.

Du ansöker om stöd för det du upplever att du har behov av. När ansökan inkommit utreder en handläggare vilket stöd du har rätt till, enligt socialtjänstlagen. En grundförutsättning för att du ska bli beviljad stöd är att du själv inte kan tillgodose dem eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Ansökan

En ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen skall göras av den enskilde eller av legal företrädare. Du loggar in via e-legitimation.

Meddela behov av insats

Som ombud eller närstående kan du inte göra en ansökan via e-tjänsten för den enskilde. Du kan däremot kontakta handläggare för att meddela ett behov av insats. Du kan då välja att starta e-tjänsten med eller utan e-legitimation.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa