Ansökan om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om insatser enligt LSS.

Grundförutsättningar

Rätten till insatser regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,  1 § och 7 § LSS.

Alla personer med funktionsnedsättning omfattas inte av LSS, därav namnet ”lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. För att kunna få insatser enligt LSS krävs att den enskilde omfattas av någon av lagens personkretsar. Personkretsen i LSS omfattar alltså tre grupper. Ett beslut om personkretstillhörighet ska vara en del av beslutet om insatser.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

  1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

För att utredningen av insatser krävs intyg från läkare som styrker att funktionsnedsättningen.

När ansökan inkommit utreder en handläggare om du tillhör personkretsen och har behov av insatsen.

Ansökan

En ansökan om insatser enligt LSS skall göras av den enskilde, vårdnadshavare eller av legal företrädare. Du loggar in via e-legitimation.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa