Ansökan om insatser - Äldreomsorg

LÄS MER

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen

Här ansöker du om hjälp och stöd i form av till exempel trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet eller särskilt boende.

Du ansöker om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med. När ansökan inkommit utreder en biståndshandläggare vilket stöd du har rätt till, enligt socialtjänstlagen. En grundförutsättning för att du ska bli beviljad stöd är att du har behov som du inte kan tillgodose själv eller på annat sätt. 

Ansökan

En ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen skall göras av den enskilde eller av legal företrädare. Du loggar in via e-legitimation.

Meddela behov av insats

Som ombud eller närstående kan du inte göra en ansökan via e-tjänsten för den enskilde. Du kan däremot kontakta biståndshandläggare för att meddela ett behov av insats. Du kan då välja att starta e-tjänsten med eller utan e-legitimation.

Läs mer om äldreomsorgen i Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Du kan bara lämna en ansökan om du loggar in.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa