Ansökan om tillstånd för att schakta i gatu-, natur- och parkmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är entreprenör ansöka om tillstånd för att schakta i gatu-, natur- och parkmark för godkännande av kommunen. Ansökan kan ta upp till 15 arbetsdagar att behandla.

  • Ett godkänt schakttillstånd gäller i upp till 3 månader från den starttid som angivits i ansökan.
  • Tillståndet gäller sedan fram till det slutdatum som är angivet i ansökan.
  • Om inte arbetet hunnit påbörjas inom 3 månader från starttiden måste en ny ansökan skickas in.
  • Entreprenören ska kontakta kommunen om det finns önskemål om en förlängning av tillståndets slutdatum.

Mer information

Mer information om tillstånd och anvisningar för att gräva i kommunens mark samt trafikanordningsplan.

Här kan du läsa dokumentet Anvisning för grävning i allmän mark

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa