Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan) vid vägarbeten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen. Ansökan kan ta upp till 15 arbetsdagar att behandla.

Utmärkning ska utföras enligt Handbok Arbete på Väg utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner 2014 ISBN:978-91-7585-034-4
Kopia på godkänd trafikanordningsplan ska finnas på arbetsplatsen!

En för- och efterkontroll kan förekomma. Detta utförs av Tekniska kontoret, se Checklista V3-principen för trafikanordningsplan som finns på kommunens webbplats.

Mer information

Mer information om tillstånd och anvisningar för att gräva i kommunens mark samt trafikanordningsplan.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa