Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan) vid vägarbeten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in ansökan om att bli godkänd för att anordna en tillfällig trafikanordning (TA-plan). Ansökan kan ta upp till 15 arbetsdagar att behandla.

Utmärkning ska utföras enligt Handbok Arbete på Väg utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner 2014 ISBN:978-91-7585-034-4
Kopia på godkänd trafikanordningsplan ska finnas på arbetsplatsen!

En för- och efterkontroll kan förekomma. Detta utförs av Tekniska kontoret, se Checklista V3-principen för trafikanordningsplan som finns på kommunens webbplats.

Mer information

Mer information om tillstånd och anvisningar för att gräva i kommunens mark samt trafikanordningsplan.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa