Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom Vård och Omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Många av våra avgifter är inkomstprövade. På inkomstförfrågan väljer du om du vill att vi gör en individuell beräkning av din avgift genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas. Du kan också välja att avstå från att lämna några uppgifter och accepterar därmed att kommunen debiterar avgift enligt gällande taxa utan individuell beräkning.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Mer information om avgifter inom äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa