APL, ersättning för mat- och resekostnader

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan elever ansöka om ersättning för kostnader i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa