Förtroendevald - Lämna kontaktuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänst för förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Du som är förtroendevald med uppdrag i Oskarshamns kommun behöver lämna vissa personuppgifter. Dessa kommer att registreras digitalt i kommunens system för förtroendevalda. Uppgifterna i det systemet ligger till grund för ersättning och arvode, samt för den information som visas om dig i kommunens förtroendemannaregister på kommunens hemsida.

De uppgifter som registreras är namn, personnummer, adress, partitillhörighet, uppdrag samt kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer.

De uppgifter som behövs registreras även i kommunens HR-system, som underlag för utbetalning av arvode.

I samband med inloggningen i tjänsten hämtar vi din folkbokföringsadress från Skatteverket. Övriga kontaktuppgifter anger du själv.

När ditt uppdrag upphör kommer uppgifterna att finnas kvar i såväl HR-system som i kommunens digitala system för förtroendevalda. Ditt uppdrag kommer att synas i historiken i det publika registret men kontaktuppgifterna kommer att döljas.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa