Förtroendevald - Lämna motion, interpellation eller enkel fråga

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänst för förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Denna e-tjänst ska användas för att lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige.

Kommunkansliet tar emot och hanterar inkommen information från e-tjänsten.

Observera att det är endast ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in motion, interpellation och enkel fråga.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa