Återansökan om ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Återansökan

Du förväntas ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Ekonomiskt bistånd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor i Oskarshamns kommun.

Den här e-tjänsten kan användas av dig som redan har kontakt med Enheten för Ekonomi och Stöd för att lämna din månadsansökan. Du ska bara söka ekonomiskt bistånd en gång per månad. Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som tas upp i ansökan. Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Om handlingar till ansökan saknas kan du behöva komplettera och medföra att handläggningen försenas.  

Ansökan avser försörjningsstöd enligt riksnorm (Socialstyrelsen) tillsammans med de utgifter som lämnas i ansökan.

Kontroller

Enheten för Ekonomi och Stöd genomför löpande kontroller. Om din ansökan kontrolleras måste du kunna styrka uppgifterna i ansökan med exempelvis räkningar och kontoutdrag, det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta och att ingen information utelämnas. Enheten för Ekonomi och Stöd polisanmäler alla misstänkta bidragsbrott.

Nyansökan

Är det första gången du ska ansöka om ekonomiskt bistånd eller har det gått 3 månader eller mer sedan du ansökte senast så behöver du kontakta receptionen hos Ekonomi och Stöd 010-35 62 040 på telefontid: vardagar 08.30–09.30. 

Mer information

Ekonomiskt bistånd - Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa