Stipendieansökan - B-Körkort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Körkortsstipendium till elever på Oscarsgymnasiet

För att kunna söka stipendiet ska du vara elev på Oscarsgymnasiet. Även du som är folkbokförd i annan kommun än Oskarshamns kommun kan söka stipendiet. Du kan söka stipendiet tidigast under den termin du fyller 17 år. Eftersom vårterminen 2024 slutar 14 juni, har en du rätt att söka stipendiet under denna ansökningsperiod om du fyller 17 år senast 14 juni 2024. Av juridiska skäl behöver din vårdnadshavare göra ansökan i e-tjänsten åt dig om du är under 18 år. Du kan bara beviljas stipendiet en gång. För dig som går på fordons- och transportprogram ingår körkortsutbildning inom ramen för gymnasieutbildningen, därför är körkortsstipendiet inte aktuell.

För att kunna erhålla stipendiet bör du som elev på ett nationellt program vara godkänd i 85 procent av alla dittills avslutade kurspoäng, samt ska ha haft tillräckligt hög närvaro för att erhålla studiebidrag från CSN under den innevarande terminen samt den närmast föregående terminen från ansökningsdatumet sett. I de fall inga kurser är avslutade vid tiden för din stipendieansökan, eller om andelen avslutade angående och godkända kurspoäng är under 85 procent, ska det göras en individuell bedömning om du förväntas nå 85 procent godkänt i påbörjade men oavslutade kurspoäng.

Du som går på ett introduktionsprogram eller i anpassad gymnasieskola och är född tidigast 2005-01-01 kan erhålla stipendiet, om du har goda studieresultat i förhållande till den individuella studieplanen och har tillräckligt hög närvaro för att erhålla studiebidrag från CSN.

Stipendiet omfattar körlektioner, teorilektioner och riskutbildning för körkortsbehörighet B. Stipendiet ges alltså inte i form av pengar. Behöver du ta ytterligare körlektioner utöver de som ingår i respektive trafikskolas stipendiepaket, behöver du betala dessa själv. Introduktionsutbildning samt Trafikverkets avgifter för kör- och teoriprov omfattas ej av stipendiet.

Det är inte är ett krav på att ha gått introduktionsutbildning (även kallat handledarutbildning) för att söka eller bli beviljad stipendiet. Introduktionsutbildning krävs för att kunna övningsköra privat men inte för att övningsköra på trafikskola. 

Du som blir beviljad stipendiet ska ha ett körkortstillstånd innan du kontaktar trafikskola för att börja använda stipendiet. Körkortstillstånd behövs oavsett om du ska övningsköra på trafikskola eller privat.

Hur utnyttjar man stipendiet? Oscarsgymnasiet meddelar aktuell trafikskola vilka elever som har erhållit stipendiet. Trafikskolan fakturerar Oscarsgymnasiet.

Läs mer

På Oskarshamn kommuns webbplats Körkortsstipendium - Oskarshamn.se

Här kan du läsa mer om vad körkortsstipendiet omfattar vid de olika körskolorna

Körkortsstipendium - Oskarshamns Trafikskola

Körkortsstipendium - TKs Trafikskola

Har du fler frågor?

Mejla till bildningskontoret@oskarshamn.se så hjälper vi dig

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa