Synpunkten

LÄS MER

Lämna dina synpunkter

Synpunkter i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör. 

Klicka på ”Starta e-tjänst” för att lämna din synpunkt!

Vill du i stället göra en Felanmälan?

Viktigt att veta 

När du lämnar en synpunkt kan du fylla i dina personuppgifter för återkoppling. Det går att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med svar eller ställa kompletterande frågor som ibland behövs för att kunna hantera ditt ärende.  

De personuppgifter du lämnar i samband med att du lämnar en synpunkt i e-tjänsten kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 

När din synpunkt är inskickad kommer den att registreras och bli allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din synpunkt blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

Om din synpunkt skulle innehålla känslig information kan vi sekretessbelägga den enligt lag. Men vi rekommenderar dig att undvika att skriva känslig information i din synpunkt. 

Vill du vara anonym ska du lämna in synpunkten utan att logga in i e-tjänsten. 

Så här tar vi hand om din synpunkt

Vi tar hand om din synpunkt och skickar den till berörd förvaltning eller myndighet för vidare hantering. Vårt mål är att du ska få återkoppling inom 10 arbetsdagar, under förutsättning att du lämnat dina kontaktuppgifter. Återkopplingstiden gäller med reservation för semestertider och längre helgledigheter. Om det behövs mer än 10 arbetsdagar för att hantera din synpunkt kommer du att informeras om fördröjningen. 

Andra sätt att lämna synpunkter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället lämna dina synpunkter på följande sätt: 

  • Skriva till oss på Oskarshamns kommun, Box 706, 572 28 Oskarshamn

  • Mejla oss på servicecenter@oskarshamn.se 

  • Ringa till oss på telefon 010-35 60 000

  • Besöka oss i stadshuset på Varvsgatan 8 i Oskarshamn 

  • Kontakta aktuell verksamhet 

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa