Ansökningsformulär Lagen om valfrihet, LOV, äldreomsorg Oskarshamns kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att tillsammans med Oskarshamns kommun arbeta för en trygg, delaktig och nära service och omsorg för våra kunder.

Oskarshamns kommun tillämpar valfrihetssystem i enlighet med Lag om valfrihetssystem, LOV. Syftet är att öka medborgarens möjlighet att själv bestämma över sin hemtjänst. De företag som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare.

De kunder som beviljas hemtjänst kan sedan välja på vilken av de godkända utförare som kunden vill ha. 
Du som är intresserad av att utföra hemtjänst i Oskarshamns kommun är välkommen att ansöka om att bli godkänd utförare. 

Ansökan

Du kan bli godkänd som utförare av hemtjänst i form av omsorgsinsats samt delegerad hälso- och sjukvårdsinsats (som utförs på uppdrag av kommunens legitimerade HSL-personal) och/eller serviceinsats.

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka in det tillsammans med de efterfrågade bilagorna. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur hemtjänstvalet är utformat och vilka krav som ställs på utföraren.

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare sker löpande.

Klicka här för mer information.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa