Rehab - Kontaktblad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta är en e-tjänst för dig som har behov att komma i kontakt med rehabenheten i Oskarshamns kommun. Kommunen ansvarar för förskrivning av hjälpmedel samt rehabilitering  som enbart kan utföras i det egna hemmet, på gruppboenden eller på korttidsplatser. Rehabiliteringen utförs av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och hjälpmedelsassistenter. Ditt behov av hjälpmedel och rehabilitering utreds och bedöms av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.
Vi arbetar i team med andra yrkesgrupper för att bidra till en ökad säkerhet och tryggare vård. Målet är att du ska klara vardagens aktiviteter efter dina behov och förutsättningar. 

Mer information om hjälpmedel.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa