Förskola - Avboka Specialkost eller allergi

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att avboka tidigare ansökan om specialkost i förskolan.

Notera att detta är e-tjänst för att Avboka. Är det en anmälan om behov av specialkost hänvisas till e-tjänsten: Förskola - Specialkost eller allergi

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

  • Plats i kommunal förskola
  • Tidigare anmält behov av specialkost
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa