Gymnasiet - Rapportering till hemkommun

LÄS MER

Välkommen till E-tjänsten -rapportering till huvudman- där ni rapporterar om en elev avslutar utbildning, byter skola eller inte följer den studieplan som upprättats.

När vi får in uppgifter från er om studieavbrott kontaktas eleven av Oskarshamns KAA-administratör

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa